GPS GLOBAL
castellano
Nota legal

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de gps.es, així com dels elements continguts en les mateixes (que inclouen, entre altres, imatges o textos) pertanyen a GPS Global, S.L. o, si escau, a terceres persones.

L'USUARI podrà visualitzar tals elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

GPS Global, S.L. garanteix el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

1) Les websites de GPS Global, S.L. proporcionen l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") en Internet pertanyents a terceres persones als quals l'USUARI pugui tenir accés. Si bé GPS Global, S.L. actua de bona fe, no es converteix en editor de dites contingudes ni es fa responsable directa o subsidiàriament de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

2) L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que GPS Global, S.L. oferix a través del seu website i a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atentatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de GPS Global, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

3) GPS Global, S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus websites.

4) GPS Global, S.L. perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
Àncora 18 baixos - 08800 Vilanova i la Geltrú - 93 815 90 57
web: RibesMondéjar