GPS GLOBAL
castellano

GPS Global ofereix un ampli ventall de serveis topogràfics que satisfan la major part de les demandes d’enginyeries, administracions, promotors i particulars.

Inclou les feines habituals de la topografia clàssica: aixecaments en 2D i 3D, parcel·laris, amidaments, perfils, batimetries, replantejos, punts de recolzament,  posicionament en temps real i captura de dades per a GIS.

Àncora 18 baixos - 08800 Vilanova i la Geltrú - 93 815 90 57
web: RibesMondéjar